Những công trình có thiết kế hệ trần độc đáo nhất trên thế giới

Những công trình có thiết kế hệ trần độc đáo nhất trên thế giới
Vietnamarch gửi tới bạn đọc bộ sưu tập - Những công trình có thiết kế hệ trần độc đáo nhất trên thế giới. Được mệnh danh là kiến trúc có 1-0-2 những nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng làm việc của công ty ... đều là những công trình kiến trúc được bình chọn là top những công trình của năm.
Những công trình có thiết kế hệ trần độc đáo nhất trên thế giới 01

Tran-nha-thiet-ke-doc-dao02

Những công trình có thiết kế hệ trần độc đáo nhất trên thế giới 02

Tran-nha-thiet-ke-doc-dao03

Những công trình có thiết kế hệ trần độc đáo nhất trên thế giới 03

Tran-nha-thiet-ke-doc-dao04

Những công trình có thiết kế hệ trần độc đáo nhất trên thế giới 04

Tran-nha-thiet-ke-doc-dao05

Những công trình có thiết kế hệ trần độc đáo nhất trên thế giới 05

Tran-nha-thiet-ke-doc-dao06

Những công trình có thiết kế hệ trần độc đáo nhất trên thế giới 06

Tran-nha-thiet-ke-doc-dao07

Những công trình có thiết kế hệ trần độc đáo nhất trên thế giới 07

Tran-nha-thiet-ke-doc-dao08

Những công trình có thiết kế hệ trần độc đáo nhất trên thế giới 08

Tran-nha-thiet-ke-doc-dao09

Những công trình có thiết kế hệ trần độc đáo nhất trên thế giới 09

Nguồn Sưu tầm